Neovisne baptističke crkve

u Hrvatskoj

To je Crkva kojoj je glava Krist, a temelj vjere Božja Riječ, Biblija.

Milke Trnine 47A

40000 Čakovec

richtelebar@gmail.com

091/5388012 

Mi, članovi NBC POBJEDNICI iz Varaždina, kršćani smo koji svoju vjeru temelje na Bibliji. Budući da smo ponovo rođeni milošću po vjeri u Gospodina Isusa Krista.

Međimurske 9

42000 Varaždin

croatia4christ@gmail.com

091/7304483 

Novi život je nova crkva u kojoj stvarni ljudi vode druge k novom životu u stvarnom Isusu.

Trg S. Konzula 1,

 Zagrebu

info@novizivotzagreb.hr

091/6111967

Međimurska 9

42000 Varaždin

Tel: 091 730 4483

croatia4christ@gmail.com

Nedjeljom: u 10.00 sati

Četvrkom: u 19.00 sati

molim nazovite: 091/730 4483

© 2019 NEOVISNA BAPTISTIČKA CRKVA POBJEDNICI